History

 

ONDŘEJ BALÁK (*8.7.1991)

Vystudoval obor Průmyslový design na umělecko-průmyslové škole v Ostravě, v průběhu studia se věnoval zakázkovému designu. Svou práci prezentoval na několika výstavách, přičemž byl oceněn mj. přijetím na školy IED Torino v Itálii a Lawrence Technological University v Detroitu.Po maturitě nastoupil na VŠB-TU v Ostravě, kde působil na fakultě elektrotechniky jako designér-konstruktér elektromobilů v oddělení výzkumu a vývoje.V roce 2014 se rozhodl k umělecké činnosti vrátit naplno a spojit své celoživotní koníčky – motorsport a umění. Hlavním tématem jeho tvorby je Masarykův okruh a jeho historie. Premiéru svých prací měl na výstavě Classic Show 2015 v Brně. 

Ondrej Balák graduated from Art school in Ostrava, in the Industrial Design Program. He focused on custom design during his studies. He  presdented his work on several exhibitions and he was awarded a scholarship on IED Torino University in Italy and Lawernce Technological University in Detroit. After his school leaving exams he started on VŠB – TU in Ostrava, where he was working as a construction – designer of electromobiles in Researsh  and Development Department. In 2014 he decided to return completely to his art production and connect his lifelong hobbies – motorsport and art. The main topic of his production is the Masaryk Circuit and its history. The introduction of his work took place at the exhibition Classic Show 2015 in Brno.